Terveyskysely

Tästä lähetettynä tiedustelu menee suoraan jalostustoimikunnalle.

Westiekerhon jalostustoimikunta kerää jatkuvasti tietoa valkoisten länsiylämaanterrierien sairauksista. Kasvattajille lähetetään vuosittain kirjeinä ns. pentueseurantalomakkeet. Tämä kysely on tarkoitettu koiranomistajille ja siitä saadut tiedot täydentävät kasvattajilta saatuja. Kaikilla, myös kerhoon kuulumattomilla, on mahdollisuus vastata kyselyyn. Jokaisen westien omistajan toivotaan täyttävän lomakkeen oman koiransa osalta. Jos koiria on usempi, lomake täytetään jokaisesta koirasta erikseen.

Katso myös kyselyt:
Keuhkosairaudesta.
Geenitutkimuksesta
”Legg-Perthes”. Lisätietoja Legg-Perthes -tutkimuksesta Koiran Geenit -sivustolla.

JOKAINEN VASTAUS ON TÄRKEÄ!!!
Myös se, että koira on terve eikä sillä ole mitään sairauksia, on arvokas tieto!

Jalostustoimikunta käyttää tietoja jalostusneuvonnan apuna perinnöllisten sairauksien vastustamisessa. Yksittäisiä tuloksia ei julkaista – ei internetissä eikä Westie-lehdessä. Vain Suomen Kennelliiton kautta tulevat silmä- ja polvitutkimuslausunnot julkaistaan Westie-lehdessä. Kyselyjen kautta tulevia tietoja julkaistaan ainoastaan tilastomuodossa.