Kasvattaja info

Kennelnimen hakeminen

Kennelnimen hakeminen on maksullista. Hakija toimittaa allekirjoitetun kirjallisen tai sähköisen (Omakoira-palvelussa) kennelnimihakemuksen Kennelliittoon. Kennelliitto toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestöille, jotka käsittelevät hakemuksen. Halutessaan rotujärjestö voi antaa hakemuksesta perustellun kielteisen lausunnon. Tällöin hakijalle ilmoitetaan oikeudestaan antaa vastineensa Kennelliitolle, joka ratkaisee asian.

Kun rotujärjestön hyväksyntä ja puolto on lähetetty Kennelliittoon, menee aikaa noin puoli vuotta, kunnes kennelnimianomus on käsitelty ja hyväksytty. Käsittelyaika riippuu Kennelliitosta ja muista asianosaisista, ei Westiekerhosta. Westiekerho ei voi vaikuttaa kennelnimianomusten käsittelyaikatauluun.

 

Westiekerhon kasvattajalista

Voit hakea kasvattajalistalle täyttämällä hakemuksen sekä allekirjoittamalla Westiekerhon kasvattajalistan säännöt. Lähetä hakemus liitteineen Westiekerhon jalostustoimikunnalle.