Kasvattajat

Listalla olevat kasvattajat ovat Suomen Kennelliiton ja Westiekerho ry:n jäseniä.
He ovat allekirjoittaneet Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen sekä Westiekerhon kasvattajasäännöt. Nämä kasvattajat noudattavat kasvatustyössään Jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO).

Seuraamalla pentuvälityksessä ilmoitettavia pentuja ja olemalla yhteydessä kasvattajalistalla oleviin kasvattajiin, voit hankkia pennun luotettavalta kasvattajalta ja näin osallistua taisteluun pentutehtailua vastaan.

Kasvattaja:
Voit hakea kasvattajalistalle täyttämällä hakemuksen sekä allekirjoittamalla Westiekerhon kasvattajalistan säännöt. Lähetä hakemus liitteineen Westiekerhon jalostustoimikunnalle.

Kennelnimen hakeminen

Kennelnimen hakeminen on maksullista. Hakija toimittaa allekirjoitetun kirjallisen tai sähköisen (Omakoira-palvelussa) kennelnimihakemuksen Kennelliittoon. Kennelliitto toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestöille, jotka käsittelevät hakemuksen. Halutessaan rotujärjestö voi antaa hakemuksesta perustellun kielteisen lausunnon. Tällöin hakijalle ilmoitetaan oikeudestaan antaa vastineensa Kennelliitolle, joka ratkaisee asian.

Kun rotujärjestön hyväksyntä ja puolto on lähetetty Kennelliittoon, menee aikaa noin puoli vuotta, kunnes kennelnimianomus on käsitelty ja hyväksytty. Käsittelyaika riippuu Kennelliitosta ja muista asianosaisista, ei Westiekerhosta. Westiekerho ei voi vaikuttaa kennelnimianomusten käsittelyaikatauluun.

Rotujärjestön kennelnimianomuksen lisäliite

Rotujärjestön kennelnimen puoltoanomuksen liite on pakollinen 7/2008 alkaen. Liite toimitetaan täytettynä rotujärjestön sihteerille: Marja Laine, Verkkotie 10 D 35, 00980 Helsinki, sähköposti: westie.sihteeri2010(a) westiekerho.fi.

Liitteeseen voit kirjoittaa vapaamuotoisen kertomuksen itsestäsi ja kasvattajaharrastuksesta, jossa voit kertoa esim.

– millaisia (rotuja) ja minkä ikäisiä koiria on tai on ollut
– millaista kokemusta on koirista
– onko aiempaa kokemusta koirien kasvattamisesta
– oletko käynyt näyttelyissä
– mitä haluaisit/toivoisit kasvatustyölläsi saavuttaa
– oletko tutustunut ja miten westieihin rotuna
– oletko tutustunut Westiekerhon nettisivuilta löytyvään jalostuksen tavoiteohjelmaan
– oletko -valmis noudattamaan jalostuksen tavoiteohjelmaa
– jne…