Kasvattajat

Listalla olevat kasvattajat ovat Suomen Kennelliiton ja Westiekerho ry:n jäseniä.
He ovat allekirjoittaneet Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen sekä Westiekerhon kasvattajasäännöt. Nämä kasvattajat noudattavat kasvatustyössään Jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO).

Seuraamalla pentuvälityksessä ilmoitettavia pentuja ja olemalla yhteydessä kasvattajalistalla oleviin kasvattajiin, voit hankkia pennun luotettavalta kasvattajalta ja näin osallistua taisteluun pentutehtailua vastaan.

Kasvattaja:
Voit hakea kasvattajalistalle täyttämällä hakemuksen sekä allekirjoittamalla Westiekerhon kasvattajalistan säännöt. Lähetä hakemus liitteineen Westiekerhon jalostustoimikunnalle.

Kennelnimen hakeminen

Kennelnimen hakeminen on maksullista. Hakija toimittaa allekirjoitetun kirjallisen tai sähköisen (Omakoira-palvelussa) kennelnimihakemuksen Kennelliittoon. Kennelliitto toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestöille, jotka käsittelevät hakemuksen. Halutessaan rotujärjestö voi antaa hakemuksesta perustellun kielteisen lausunnon. Tällöin hakijalle ilmoitetaan oikeudestaan antaa vastineensa Kennelliitolle, joka ratkaisee asian.

Kun rotujärjestön hyväksyntä ja puolto on lähetetty Kennelliittoon, menee aikaa noin puoli vuotta, kunnes kennelnimianomus on käsitelty ja hyväksytty. Käsittelyaika riippuu Kennelliitosta ja muista asianosaisista, ei Westiekerhosta. Westiekerho ei voi vaikuttaa kennelnimianomusten käsittelyaikatauluun.