Westiekerhon syyskokous

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen syyskokous

Aika: Lauantai 26.11.2022 klo 14:00
Paikka: Westiekerhon kerhotila Klaavuntie 1, 00910 Helsinki.
Kutsutut: Kaikki Westiekerho ry:n jäsenet

HUOM!
Kokouksessa edustettavien valtakirjat on toimitettava tarkastettaviksi ennen kokousta klo 13:00 – 13:30 välisenä aikana. Myöhemmin toimitettuja valtakirjoja ei oteta huomioon kokouksessa.

Esityslista: Sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat
1.
Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan valtakirjat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvalta
5. Jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle toimintavuodelle
6. Hallituksen esittämän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle
7. Puheenjohtajan valinta vuosille 2023-2024
– kahden varsinaisen jäsenen, sekä ensimmäisen ja toisen varajäsenen valinta erovuorossa olevien tilalle
– yhden varsinaisen toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta
8. Muut asiat
– 2024 Erikoisnäyttelyn järjestäminen
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Westiekerhon hallitus