Westiekerhon sääntömääräinen syyskokous

KOKOUSKUTSU Sääntömääräinen syyskokous

Aika: Lauantai 18.11.2018 klo 14:00
Paikka:
Jokiniementie 5, 00650 Helsinki (kerhotila, sisäänkäynti B-talon päädystä)
Kutsutut:
Kaikki Westiekerho ry:n jäsenet

HUOM! Kokouksessa edustettavien valtakirjat on toimitettava tarkastettaviksi ennen kokousta klo 13:00 – 13:30
välisenä aikana. Myöhemmin toimitettuja valtakirjoja ei oteta huomioon kokouksessa.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
– todetaan valtakirjat
– todetaan kokouksen laillisuus
– jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle toimintavuodelle
– hallituksen esittämän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle
– hallituksen puheenjohtajan valinta kahden vuoden mittaiselle toimikaudelle
– kahden varsinaisen jäsenen sekä ensimmäisen ja toisen varajäsenen valinta erovuorossa olevien tilalle
– yhden varsinaisen toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta
3. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Westiekerhon hallitus