Westiekerhon sääntömääräinen kevätkokous

Valitettavasti Westie-lehteen 1/2019 oli tunkeutunut painovirhepaholainen ja osa kevätkokouksen asioista oli jäänyt pois kokouskutsusta. Tässä oikea, korjattu kokouskutsu.

KOKOUSKUTSU
WESTIEKERHO ry – WESTIEKLUBBEN rf

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: lauantaina 6.4.2019 klo 14.00
Paikka: Jokiniementie 5, 00650 Helsinki (kerhotila, sisäänkäynti B-talon päädystä).
Kutsutut: Kaikki Westiekerhory:n jäsenet

Huom! Kokouksessa edustettavien valtakirjat on toimitettava tarkastettaviksi ennen kokousta klo 13.00 – 13.30 välisenä aikana. Myöhemmin toimitettuja valtakirjoja ei oteta huomioon kokouksessa.

Esityslista, sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan valtakirjat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävalta
5. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2018, tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta vuodelta 2018.
6. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7. Hallituksen mahdolliset muut kokoukselle päätettäväksi esitettävät asiat.
– Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2019-2023
– Westiekerhon edustajat Suomen Kennelliiton valtuustoon ja yleiskokoukseen
– Muutos Wuoden Westiekasvattaja- kilpailun pistelaskusääntöihin.
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Westiekerhon hallitus