Sääntömääräinen syyskokous

Westiekerho ry – Westieklubben rf
KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen syyskokous

Aika: lauantaina 14.11.2020 noin klo 14.00
Paikka: Westiekerhon varasto, Klaavuntie 1, 00910 Helsinki
Kutsutut: Kaikki Westiekerho ry:n jäsenet

Huom! Kokouksessa edustettavien valtakirjat on toimitettava tarkastettaviksi ennen kokousta klo 13.00 – 13.30 välisenä aikana. Myöhemmin toimitettuja valtakirjoja ei oteta huomioon kokouksessa.

Esityslista
1. Kokouksen avaus

2. Sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
– todetaan valtakirjat
– todetaan kokouksen laillisuus
– jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle toimintavuodelle
– hallituksen esittämän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle
– puheenjohtajan valinta vuosille 2021–2022
– kahden varsinaisen jäsenen sekä ensimmäisen ja toisen varajäsenen valinta erovuorossa olevien tilalle
– yhden varsinaisen toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta

3. Muut asiat

4. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Westiekerhon hallitus