Sääntömääräinen kevätkokous

Westiekerho ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS

Aika: Sunnuntaina 25.3.2018 klo 14.00
Paikka: Bassadone Automotive Nordic Oy, Kellokukantie 2, 01300 Vantaa
Kutsutut: Kaikki Westiekerho ry:n jäsenet

HUOM!
Kokouksessa edustettavien valtakirjat on toimitettava tarkastettaviksi ennen kokousta klo 13.00–13.30 välisenä aikana. Myöhemmin toimitettuja valtakirjoja ei oteta huomioon kokouksessa.

Esityslista, sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan valtakirjat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävalta
5. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2017, tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta vuodelta 2017
6. Toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7. Hallituksen mahdolliset, muut kokoukselle päätettäväksi esitettävät asiat
8. Muut asiat
– NORD-näyttelyiden pisteet Wuoden Westie-kilpailuun
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Westiekerhon hallitus