Sääntömääräinen kevätkokous

WESTIEKERHO ry – WESTIEKLUBBEN rf
KOKOUSKUTSU
– Sääntömääräinen kevätkokous –

Aika: Sunnuntaina 23.4.2023, klo 14.00
Paikka: Jokiniementie 5 kerhotila, 00650 Helsinki
Kutsutut: Kaikki Westiekerho ry:n jäsenet

Huom! Kokouksessa edustettavien valtakirjat on toimitettava tarkastettaviksi ennen kokousta klo 13:00 – 13:30 välisenä aikana. Myöhemmin toimitettuja valtakirjoja ei oteta huomioon kokouksessa.

Esityslista, sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Valtakirjojen toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen, päätösvaltaisuus
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna, toiminnantarkastajan lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Westiekerhon hallitus