Sääntömääräinen kevätkokous

WESTIEKERHO ry – WESTIEKLUBBEN rf
– Sääntömääräinen kevätkokous –

KOKOUSKUTSU

Aika: Lauantai 23.4.2022 klo 14.00
Paikka: Westiekerhon kerhotila, Klaavuntie 1, 00910 Helsinki
Kutsutut: Kaikki Westiekerho ry:n jäsenet

Huom! Kokouksessa edustettavien valtakirjat on toimitettava tarkastettavaksi ennen kokousta klo 13.00-13.30 välisenä aikana. Myöhemmin toimitettuja valtakirjoja ei oteta huomioon kokouksessa.

Esityslista, sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan valtakirjat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävalta

5. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021, tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta vuodelta 2021.

6. Toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Muut asiat
– Westiekerhon edustajat Suomen Kennelliiton valtuustoon ja yleiskokoukseen
– Muutos kerhon sääntöihin: Lisätään mahdollisuus osallistua yhdistyksen vuosikokouksiin etänä.

8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Westiekerhon hallitus